สมัยสอง: สู่ความเคลื่อนไหวการเริ่มเพาะแพร่พันธุ์กวางหน้าผา

มกราคม 3, 2023 0 Comments

คุณอดิสรณ์ กองเพิ่มพูล สมัยก่อนหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย ได้ชี้แจงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัย แหล่งของกิน และก็การแบ่งแยกจำพวกประเภทของกวางหน้าผา รวมทั้งเล่าถึงการเพาะแพร่พันธุ์กวางเขาหินในศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มราษฎรกวางเขาหิน ตลอดจนการปลดปล่อยคืนธรรมชาติเพื่อลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดเลือดใกล้นั่นเอง

ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีข้างนิสิตเก่ารวมทั้งนิสิตชมรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มาพูดหัวข้อ “สมัยความเคลื่อนไหวจากการเพาะแพร่พันธุ์สู่การปลดปล่อยกวางหน้าผาคืนสู่ธรรมชาติ” สืบเนืองต่อจากคุณอดิสรณ์ที่ได้เกริ่นถึงการเพาะขยายพันธ์กวางเขาหิน ทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิธิดล ได้กล่าวต่อถึงการจัดการดูแลกวางเขาหินในพักหลังการปลดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้มีการตรวจร่างกาย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกวางหน้าผาแก่คนภายในพื้นที่รอบๆถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางหน้าผาเพื่อสร้างการตระหนักต่อเรื่องกวางเขาหินในชุมชน โดยทั้งผองนี้ล้วนเป็นกรรมวิธีการหลังจากการปลดปล่อยกวางเขาหินที่เพาะพันธ์คืนสู่ธรรมชาติ เพื่อกวางเขาหินสามารถอาศัยอยู่ได้ในธรรมชาติโดยสวัสดิภาพ

ถัดมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ครศร ศรีกุลทุ่งนาถ จาก สาขาวิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มัธยมเกษตรศาสตร์ ได้ขึ้นมากล่าวถึง “การบรรลุผลสำหรับในการปกป้องการเลือดติด: วัสดุการประมาณความมากมายหลายกรรมพันธุ์แล้วก็คิดแผนจับคู่สืบพันธุ์ของกวางเขาหิน เพื่อคิดแผนรักษาและก็ปลดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ” ผ่านการวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ครศรเอง ที่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาวการณ์เลือดใกล้ที่อาจเป็นเพราะการผสมพันธุ์กวางหน้าผา ที่บางทีอาจกระทบต่อร่างกายและก็สรีระของกวางหน้าผาในรุ่นต่อๆไป ภายหลังปลดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยเหตุนั้น การศึกษาเล่าเรียนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ครศร ก็เลยได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนกวางเขาหิน เพื่อต่อยอดสู่การช่วยให้กวางหน้าผาที่จะเกิดมาในรุ่นรๆไปนั้นมีความสมบูรณ์แบบสูงที่สุด

หัวข้อท้ายที่สุดของตอนลำดับที่สองเป็น “การสำรวจสามัญชนกวางหน้าผาอย่างเข้มข้นกระทั่งนำมาซึ่งการวางเป้าหมายรักษากวางเขาหินอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม”โ ดยคุณมงคล สาฟูตระกูล หัวหน้าสถานีศึกษาค้นคว้าสัตว์ป่าภูเขาเชียงดาว จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้มาพรีเซ็นท์การประมาณประชาชนกวางเขาหินรวมทั้งผลที่เกิดจากงานวิจัยกวางเขาหินในขณะที่ปลดปล่อยคืนธรรมชาติแล้วก็ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งการปลดปล่อยกวางหน้าผาคืนสู่ธรรมชาตินี้นับว่าไปถึงเป้าหมาย ชี้วัดได้จากจำนวนแสดงปริมาณกวางหน้าผาที่ปลดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย โดยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา มีการปลดปล่อยกวางเขาหินสู่ธรรมชาติไปแล้ว 84 ตัว และก็ปลดปล่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆในปีรๆไป นอกนั้นคุณมงคลยังได้กล่าวต่อถึงการปฏิบัติการตรวจสอบผู้กระทำระจายตัวของกวางเขาหินที่ประยุกต์ใช้ในงานค้นคว้าถัดไปด้วย

สมัยสาม: การขับเขยื้อนงานสงวนกวางหน้าผา
โดยมี รศ.ดร.เทียน ด้วงแค เป็นผู้ประกาศ และก็มี ดร.สมหญิง ทัฬหิมือณ์ นักวิชาการป่าดงเชี่ยวชาญการพิเศษ สำนักรักษาสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และก็พืชพันธุ์ คุณธิษณะ สมใจอยากดี ข้าราชการโครงงาน ส่วนงานสามัญสำนึก มูลนิธิไทยรักษาป่า คุณรุ่งลาวัลย์ แสงสว่างสิริย์ หัวหน้างานรักษา ข้างสงวน ศึกษาค้นคว้า และก็สุขภาพสัตว์ สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมเสวนาแลกข้อคิดเห็นประเด็นการรักษากวางหน้าผาในด้านต่างๆ

คุณธิษณะ ได้ถึงกลยุทธ์รักษากวางเขาหินผ่านกระบวนการทำทางศึกษาเล่าเรียนธรรมชาติ การมีทางเรียนรู้ธรรมชาติช่วยทำให้นักเดินทางสามารถเข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุนี้ก็เลยช่วยสนับสนุนให้าลำธารที่ชนกำเนิดความรู้สึกตระหนักถึงจุดสำคัญของสภาพแวดล้อมและก็กวางเขาหินได้ง่ายรวมทั้งเร็วขึ้น ที่สำคัญไปกว่านั้นทางศึกษาเล่าเรียนธรรมชาติยังนำมาซึ่งการก่อให้เกิดคุณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อแคว้นด้วย

อย่างไรก็แล้วแต่ คุณธิษณะ ตั้งข้อสังเกตุว่า แม้นักเดินทางขาดความรับผิดชอบไม่กระทำตามกฎข้อตกลง ก็อาจจะก่อให้ทางเรียนรู้ธรรมชาติและก็ระบบนิเวศรอบๆได้รับความเสื่อมโทรมและก็กำเนิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งแวดล้อมได้ ได้แก่ การเหยียบออกนอกทาง

ต่อมาคุณรุ่งราวัลย์ ได้เล่าถึงการรักษาแล้วก็เพาะพันธุ์กวางเขาหินผ่านหน่วยงานสวนสัตว์ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาแก่คนทั่วๆไป โดยคุณรุ่งราวัลย์ได้เสนอแนวทางที่จะเชื่อมโยงคนรวมทั้งสภาพแวดล้อมเข้าด้วยกัน ผ่านการผลิตความประจักษ์แจ้งต่อสภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั้งประเด็นการรักษากวางหน้าผา ทำเช่นไรก็ได้ให้ทุกคนรับทราบว่ากวางเขาหินเป็นสัตว์ที่มีความจำเป็นต่อเมืองไทยแค่ไหน

ท้ายที่สุด ดร.สมหญิง ได้เล่าถึงภาพรวมของกรมอุทยานฯ สำหรับในการเข้ามาดำเนินงานรักษากวางเขาหิน โดยกรมอุทยานฯจะใช้ข้อมูลด้านวิชาการ พร้อมกันกับการดูแลพื้นที่ที่อยู่ที่อาศัยของกวางเขาหินผ่านระบบ SMART Patrol ซึ่งได้เข้ามามีหน้าที่อย่างมากต่อการจัดการดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางหน้าผา ตลอดจนมีส่วนช่วยสำหรับการสงวนกวางเขาหินถัดไป

ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งปวงเป็นเนื้อโดยสรุปของงาน ร้อยภาพฝันงานรักษากวางเขาหิน ที่เชื่อมร้อยเรื่องราวการรักษาสัตว์ใกล้สิ้นซากตัวนี้ตามระยะเวลาต่างๆตั้งแต่สมัยของคุณสืบ จนถึงสมัยถึงตอนนี้

แม้ยุคสมัยจะผันแปลง แต่ว่าจุดหมายด้านการรักษาจะยังคงสืบต่อไป